Корпоративна культура - контрольная работа

Вступ

Тема контрольної роботи – «Корпоративна культура».

Будь-яка установа, організація, фірма існує для того, щоб виробляти матеріальні блага і надавати послуги. У більшості випадків виробництво, надання послуг пов'язані у певний технологічний ланцюг, для приведення в дію всіх ланок якого в організації створюється певна адміністративна система або система управління, де персонал Корпоративна культура - контрольная работа виконує функції керівників і підлеглих. їх взаємозалежність є організаційною структурою, яка так чи інакше впорядковує організаційну поведінку працівників у розподілі повноважень і відповідальності.

Проте діяльність організацій не може здійснюватися на основі лише якості технології або управлінської ієрархії. В організаціях працюють люди, а звідси виходить, що в своїй діяльності Корпоративна культура - контрольная работа вони керуються якимись конкретними цінностями, виконують визначені дії, дотримуються усталених правил організаційної поведінки тощо. У цьому розумінні кожне підприємство чи організація є конкретним соціокультурним простором.

У більшості випадків організація чи підприємство створюється для реалізації поставленої підприємцем мети, для виконання якоїсь справи. Спосіб, у який здійснюється господарська діяльність в організації і ведуться Корпоративна культура - контрольная работа справи, надає організації індивідуального забарвлення, персоніфікує її. При цьому успіх функціонування, виживання і стратегічного розвитку організації як раскладного і неповторного механізму залежить від того, заради чого люди стали членами єдиного колективу, як будуються їхні взаємини, які цінності, усталені норми, принципи життя і діяльності вони поділяють. Звідси і виникає, формується Корпоративна культура - контрольная работа поняття « корпоративної культури».

Отже, корпоративна культура – це сукупність норм, цінностей, переконань, які визначають спосіб об'єднання груп та окремих особистостей в організацію для досягнення поставлених перед нею завдань. Це також кодекс поведінки, ритуали, зовнішня знакіка та інші ціннісні орієнтації. Все це становить базу для норм й форми Корпоративна культура - контрольная работа поведінки, які поділяють і декларують засновники та авторитетні працівники організації. Це ключова ланка, яка формує єдність поглядів і дій всіх інших співробітників.

Незадекларовані правила регулюють взаємини співробітників всіх ієрархічних рівнів організаційної структури, вплинути на цей кодекс поведінки як ззовні, так із середини досить складно. Значення керівної ланки працівників Корпоративна культура - контрольная работа полягає в потужних можливостях впливу як положительного, так і негативного на формування і реалізацію корпоративної культури нижчих рівнів.

Процвітаючі фірми мають чіткий набір цінностей і керівних принципів, які визначають рівень корпоративної культури. Секретар, звичайно ж, є не просто рядовим « носієм» корпоративної культури організації, а й своєрідним « провідником», « зразком» цієї культури.

Мета Корпоративна культура - контрольная работа роботи – розглянути такі питання як:

– поняття корпоративної культури;

– ділова етика секретаря;

– етика керівника і підлеглого;

– ділові подарунки і сувеніри;

– конфлікти та шляхи їх вирішення.

1. Ділова етика секретаря

У приймальні керівника буває багато відвідувачів і від знання і дотримання секретарем ділової етики залежить його імідж і організації в цілому Корпоративна культура - контрольная работа. Дотримуючись ділового етикету, секретар одночасно є зразком і для відвідувачів, і для співробітників.

Секретар вітає доброзичливою посмішкою всіх, хто входить у приймальню. Особливе правило: секретар вітає свого керівника, керівників вищого рангу і почесних гостей вставанням із-за робочого столу, якщо бачить їх в цей денек вперше.

Секретар повинен представити Корпоративна культура - контрольная работа своєму керівнику всіх відвідувачів.

Секретар у будь-якій фірмі є провідником ідей і рішень керівника, посередником між керівником і співробітниками. Взаємовідносини секретаря із співробітниками багато в чому залежать від особистості самого секретаря. Потрібно пам'ятати, що секретарю в будь-якому випадку необхідно виявляти такт і дипломатичність, не допускаючи Корпоративна культура - контрольная работа зазнайства і байдужості в стосунках із співробітниками. Нередко секретарю доводиться виступати від імені керівника. Дуже важливо вміти ввічливо і чітко давати необхідні доручення, контролювати їх виконання, не перебільшуючи власної ролі. На практиці секретарю нерідко доводиться згладжувати конфлікти, що виникли між керівниками і співробітниками. Здесь багато що залежить від професійності і гнучкості Корпоративна культура - контрольная работа поведінки секретаря в складних ситуаціях, мозгіння володіти своїми емоціями. В зв'язку з тим, що в секретаря особливий статус–він знаходиться між колективом і керівником–він повинен дуже ретельно вибудовувати стосунки з колегами. З 1-го боку, до вас вони ставляться з підозрою, адже ви ближче до керівництва, а Корпоративна культура - контрольная работа з другого–завжди хочуть мати вас в союзниках, щоб в разі чого ви могли сприяти в справах при необхідності. Важливо з перших днів не протиставити для себя колективу, знайти спільну мову з кожним співробітником, але ні в якому випадку не входити в які-небудь групи чи коаліції.

У Корпоративна культура - контрольная работа будь-якому випадку необхідно триматись стійко, не брати участі в обмовах, пересудах, різного роду інтригах. Не слід збирати плітки, а тим більше довіряти їм і розповсюджувати їх. Ухиляйтеся від будь-яких категоричних висловлювань про своїх і не своїх співробітників. Якщо конфлікт між співробітниками розгорається в приймальні, ні в якому випадку не приймайте Корпоративна культура - контрольная работа чиюсь одну сторону, а намагайтеся загладити ситуацію. На боті краще всього до всіх співробітників звертатися на « ви», а до більш старших за віком і посадою–обов'язково по імені і по батькові. Секретар– права рука керівника, і такий високий статус на фірмі інколи провокує « зіркову хворобу». Професійний Корпоративна культура - контрольная работа секретар не може дозволити собі спілкуватися з колегами звисока. Навіть при довірливих і прекрасних стосунках з колегами не розслабляйтесь і в пориві відвертості не видавайте чужих секретів. Є маса хитромудрих прийомів, щоб отримати необхідну інформацію. Наприклад, здогадка видається як уже реальний факт, а вам пропонується тільки підтвердити це Корпоративна культура - контрольная работа навіть не словом, а лише кивком голови. Єдина правильна відповідь в подібній ситуації: «Я не в курсі».

Поради щодо прийому відвідувачів:

1. Виявити інтерес до відвідувача, адже кожному приємно бачити, що він цікавий.

2. Починати розмову слід з того, що цікавить співрозмовника.

3. Розмовляючи, слід звертатись як можна частіше по імені і по батькові, адже Корпоративна культура - контрольная работа відомо, що кожному приємно чути власне ім'я.

4. Будьте уважним слухачем.

5. Не перебивайте в розмові співбесідника.

6. Записуйте важливу інформацію.

7. Посміхайтесь людині (у багатьох країнах співробітники зобов'язані це робити).

8. Встановіть візуальний контакт (декілька секунд зазвичай достатньо для взаєморозуміння).

9. Слухаючи, інколи кивайте, оскільки це означає розуміння.

10. Не намагайтеся Корпоративна культура - контрольная работа радити, поки вас про це не попросять.

11. Універсальний засіб привернути до для себя співрозмовника– неплохой комплімент. Головне правило компліменту–він повинен бути щирим. Знайдіть в людині щось добре, в чому вона за вас краща.

12. Проявляйте симпатію, тобто здатність до відчуття емоційного стану іншої людини у формі співпереживання.

13. Дружнє доторкання до Корпоративна культура - контрольная работа співбесідника є сильним засобом, але дозволяється застосовувати тільки до достатньо знайомої людини.

14. Робіть паузи в розмові (5–6 сек.), інакше вони стають обтяжливими.

15. Будьте пунктуальними, цим ви виявляєте повагу до напарника [16,с. 105–112].

2 . Етика керівника і підлеглого

Оскільки секретар у будь-якій організації є провідником ідей і рішень керівника, їх Корпоративна культура - контрольная работа ділові стосунки, етика цих стосунків вкрай важлива. В успішного секретаря, як правило, не виникає заморочек у спілкуванні з шефом, він завжди отримає те, що хоче. Для цього потрібно навчитись відчувати настрій керівника в тій чи іншій ситуації і підбирати відповідний тон спілкування. В залежності від ситуації ви сможете бути сухо-офіційним Корпоративна культура - контрольная работа співробітником, а сможете бути близькою людиною.

Спеціалісти склали перечень, на перший погляд, невинних фраз секретарів, які викликають негативні емоції у їхніх керівників: «Я задумывалась, що цим займається хтось інший» (для керівника ця фраза означає, що секретар робить тільки те, що йому доручають), « Чесно кажучи…» (складається враження, що секретар до цього Корпоративна культура - контрольная работа моменту говорив керівнику неправду), «Цього мені ніхто не говорив» (цей вираз характерний для секретарів, які не хочуть проявляти ініціативи). Розумні, з досвідом секретарі завжди знаходять спільну мову з керівником і ніесли завчасно не панікують, если стикаються з новою і складною проблемою. Вони не кажуть, що з цим незнайомі Корпоративна культура - контрольная работа, чи це їм не під силу. Замість того відповідають: «З цією справою доведеться розібратися» або «Тут необхідно подумати». Якщо секретар збирається працювати довго і думає про кар'єру і успіх, йому потрібно виробити в собі до будь-якої справи оптимістичний підхід.

Секретар повинен повсякчас пам'ятати, особливо за відсутності шефа Корпоративна культура - контрольная работа, если частина повноважень перебегать до нього, що він є всього лиш посередником між керівником і співробітниками, тому весь час зобов'язаний перебувати ніби «в тіні» свого керівника. Секретарі, що хворіють « зірковою хворобою», як правило, довго не затримуються на посаді.

Оскільки більшість керівників – чоловіки, секретарю необхідно враховувати особливості ділового Корпоративна культура - контрольная работа спілкування, чоловічої психології. Будь-який керівник зорієнтований на конкретну мету розмови, а тому не терпить невизначеності в розмові, « пустої балаканини», жінки ж часто-густо мету розмови висловлюють двозначно, розпливчасто. Справа в тому, що если чоловік, як правило, зорієнтований на конкретний итог розмови, то жінка–на сам процес спілкування. Успішний Корпоративна культура - контрольная работа секретар повинен навчитись кратко, по-суті, висловлювати свої думки, мету розмови.

Великі проблеми можуть виникнути в боті секретаря, если шеф почне виявляти недвозначні знаки уваги. Службові романи, як правило, закінчуються подібно–звільненням секретаря. Залишається вида, зіпсовані стосунки, пошук нової роботи. Щоб цього не сталось, секретарі з досвідом радять завжди в Корпоративна культура - контрольная работа стосунках з керівником тримати « небольшой бар'єр», що забезпечує власну незалежність, тільки ділове партнерство.

3. Ділові подарунки і сувеніри

Ділові подарунки та сувеніри тепер є важливим атрибутом ділового спілкування. З якою метою їх використовують? По-перше, встановлюються дружні стосунки між сторонами, які обмінюються подарунками та сувенірами; по-друге, якісні сувеніри Корпоративна культура - контрольная работа та подарунки стають своєрідною рекламною акцією, яка дозволяє сподіватися на подальшу співпрацю та вплив на широке коло людей.

Дуже популярним вид рекламної сувенірної продукції, яку використовують саме в ділових подарунках та сувенірах. Найчастіше це: ручки, канцелярське приладдя, калькулятори, запальнички, різноманітні годинники, футляри для СД, аксесуари для офісу Корпоративна культура - контрольная работа, сумки, куртки, футболки тощо.

Фірма, яка вкладає кошти у створення ділових подарунків та сувенірів, залишається у виграші, якщо ця компанія відбувається цілеспрямовано і довгостроково.

Якщо ж створення рекламної продукції у вигляді ділових подарунків та сувенірів здійснюється час від часу, то очікувати напозитивний итог не доводиться.

Не дивлячись на те Корпоративна культура - контрольная работа, що такового типу сувеніри недорогі, вонивиконують додатково роль реклами іутверджують торгову маркутого чи іншого підприємства. Використання назви фірми, її можливостей без зайвого нав'язування, дає змогу гарантувати рекламний ефект від даного маркетингового кроку–ділових подарунків та сувенірів.

Важливим завданням у цій справі є вміння подати діловий подарунок, а також знайти ту Корпоративна культура - контрольная работа сферу людей, яким в першу чергу потрібно такі подарунки робити.

Можна витратити багато коштів, роздати безліч сувенірів та подарунків і не отримати положительного результату. А можна, вклавши відносно невелику суму коштів, але верно спланувавши рекламну компанію, досягти багато прибуткового маркетингового ефекту.

Існує чимало фірм, які займаються не Корпоративна культура - контрольная работа тільки розробкою дизайну, а й проведенням рекламного дослідження для тих, хто планує займатися рекламними подарунками та сувенірами.

Як правило, сувеніри та подарунки розповсюджують під певну причину, дату, не просто так. Це, як правило, рекламні акції, які афішують по мас-медіа. Це дає змогу зайвий раз нагадати про для себя.

Що Корпоративна культура - контрольная работа стосується етики, то здесь є декілька моментів, на які потрібно звернути увагу.

По-перше,ділові подарунки та сувеніри не мають бути надто дорогими, оскільки це так чи інакше починає зобов'язувати того, хто отримує цей подарунок. Відбувається « купівля» тієї чи іншої людини.

По-друге,ділові подарунки та сувеніри Корпоративна культура - контрольная работа бажано дарувати таким чином, щоб обидві сторони ніби взаємообмінювалися ними, тоді все відбувається на рівні «я тобі, ти – мені, ніхто нікому нічого не винен».

Самі подарунки мають говорити про те, що людина (фірма), яка дарує їх, робить це від щирого серця, а не з корисливих міркувань. Подарунки мають нести Корпоративна культура - контрольная работа дух фірми (корпорації), бути її своєрідним талісманом, товарним знаком.

Дарування таких подарунків має відбуватися привселюдно, інакше такий вид дарування можна трактувати як « хабар» чи його різновид.

На жалко, в Україні погано розроблена методика дарування ділових подарунків та сувенірів. Але у зв'язку з розвитком маркетингових служб можна сподіватися, що Корпоративна культура - контрольная работа не пройде багато часу, если для нашої країни це набуде більш культурної форми.

Оскільки подарунки і сувеніри необхідно готувати завчасно, то секретар повинен у своєму блокноті зазначати святкові і ювілейні дати, дні народження керівників фірм (партнерів), впливових співробітників і тримати цю інформацію під контролем.

4. Конфлікти та шляхи їх вирішення

Слово Корпоративна культура - контрольная работа «конфлікт»(лат. – зіткнення) означає зіткнення двох або декількох соціальних груп, організацій, осіб і т.д. з метою однієї із сторін реалізувати свої матеріальні або духовні інтереси за рахунок іншої. Це боротьба, де використовуються будь-які засоби, щоб тільки здобути перемогу.

З точки зору прояву конфлікти можна поділити на такі типи Корпоративна культура - контрольная работа:

Об'єктивний.

Це такий конфлікт, який виник на основі об'єктивних обстоятельств і вже існує.

Частково об'єктивний.

Це група конфліктів, в основі яких лежать як об'єктивні причини, де об'єктом є боротьба за матеріальні і духовні цінності, так і ілюзорні, об'єктом яких є явища Корпоративна культура - контрольная работа зневаги, неподібності нравів, особиста ненависть тощо.

Суб'єктивний.

Це такий тип конфліктів, які виникають на основі світоглядних, ідеологічних або політичних протиріч, що ненароком чи цілеспрямовано переносяться суб'єктом на об'єкт.

Складний.

Це ситуація, если конфлікт має декілька об'єктів і є настільки складним, що, на перший погляд, виглядає Корпоративна культура - контрольная работа не вирішуваним. У цьому випадку слід чітко визначити, що було об'єктом першого вибуху конфлікту, і нейтралізувати його, потім переходити до наступного і т.д. Проте если конфлікт вибухнув разово, треба вирішувати його комплексно і робити це слід енергійно і негайно.

Прихований.

Це конфлікт, який має об'єктивну базу, але Корпоративна культура - контрольная работа вона настільки покрита різного роду нашаруваннями, що їх важко, на перший погляд, виявити. Труднощі їх вирішення в тому, що за справжній об'єкт конфлікту можна помилково прийняти одне з його нашарувань. Вирішується одне, а здесь вже виникає інше і т.д. Тому приховані конфлікти, стверджують дослідники, на відміну Корпоративна культура - контрольная работа від інших типів, « розтягнені» в часі і вимагають неймовірно величавых зусиль для їх нейтралізації. Складність вирішення прихованого конфлікту ще й у тому, що він буває « роздроблений» на частини, тобто если його об'єкт знаходиться не тільки в межах даної організації, а й поза нею.

Фальшивий.

Це конфлікт, який майже не Корпоративна культура - контрольная работа має об'єктивних підстав, а єдиною його причиною є психологічна нетерпимість, яка досить нередко буває не обґрунтована (» Не можу його переносити і не знаю чого», « Якийсь він такий, ну не такий як усі… І слів не знаходжу…»–ось « аргументи» однієї з конфліктуючих сторін).

Конфлікти бувають економічного, політичного, психологічного, соціально Корпоративна культура - контрольная работа-етичного та іншого нраву. Серед значної кількості цих форм, учені схиляються до того, що основними з их є:

Бойкот.

Це свідомо відкрите ігнорування участі у виробничих процесах, інших формах життєдіяльності організації. Особливістю цієї форми конфлікту є її гострота, наприклад, страйк.

Саботаж.

Це скрита форма конфлікту, мстою якої Корпоративна культура - контрольная работа є нанесення всебічної шкоди інтересам іншої сторони.

Переслідування (травля).

Змістом цієї форми конфлікту є ігнорування досягнень противника, спроби поставити його в незручну ситуацію, довести, що все, що він робить, не варте ніякої уваги тощо. Переслідування, як форма боротьби, нередко використовується керівництвом популістської організації. Часті перевірки роботи людини, роздмухування незначних її промахів Корпоративна культура - контрольная работа, помилок і підведення їх до розряду кримінальних порушень, організація « пустоти» навколо людини – ось ті форми і методи, які можуть використовуватись у цій боротьбі.

Вербальна агресія.

У цій формі конфлікту обширно використовуються різноманітні звинувачення (нередко надумані), приниження, поширення пліток про людину, негативні оцінки її нраву – ось (не Корпоративна культура - контрольная работа весь) арсенал вербальної агресії.

Фізична агресія.

Це форма боротьби, в основі якої лежить насильство (побиття, бійка, вбивство, терористичні замахи, знищення майна, обладнання тощо), з допомогою якого одна сторона (або декілька) хоче досягти перемоги над іншою. Метою фізичної агресії, є знищення людини фізичними способами.

Кожен конфлікт проходить певні фази свого розвитку. Аналізуючи розвиток Корпоративна культура - контрольная работа конфліктів, вчені прийшли до висновку, що вони мають, здебільшого, п'ять фаз.

Фаза 1.

Це період виникнення протиріччя і поява конкуренції між співробітниками організації, об'єктом виникнення чого є різного роду обмежені блага, пільги тощо.

Фаза2.

Період, если відбувається усвідомлення протиріч.

Фаза3.

Персоналізація конфлікту, тобто час формування уявлення Корпоративна культура - контрольная работа про « винуватця», який хоче начебто « відібрати» блага.

Фаза4.

Продумане, свідоме атакування противника, спроби перешкодити йому отримати перевагу, залучення до боротьби інших співробітників організації, впливових осіб.

Фаза5.

Поступове згасання конфлікту і перехід його в фазу завершення. На цьому етапі вже є можливість спокійно, не торкаючись рани, визначити спільні інтереси, накреслити Корпоративна культура - контрольная работа шляхи подальшої співпраці.

Шляхи подолання конфліктів.

Які б не були складні психологічні особливості, життєві ситуації і перепони, людина виновата постійно формувати культуру внутрішнього психічного життя, що завжди допомагає успішно долати певні конфліктні ситуації, відповідні життєві перепони, встановлювати тісніші контакти з оточуючими людьми, не говорячи вже про дружні, товариські стосунки з однодумцями Корпоративна культура - контрольная работа. Це потрібно хоча б для того, як гласить народна мудрість, що «подіелене горе – це половина горя, а подіелена радість – це подвійна радість».

Яким же чином можна розумно вирішувати конфлікти, если вони уже виникли?

По-перше,за будь-яким конфліктом відкрито чи приховане знаходяться інтереси людей, ось Корпоративна культура - контрольная работа чому завжди необхідно з'ясувати, чи є щось спільне в інтересах конфліктуючих, незважаючи на наявність конфліктної ситуації. Необхідно, проаналізувавши, зрозуміти, які існують розбіжності в особистих інтересах сторін стосовно спільного інтересу. Розібратися в суті інтересів напарника і пояснити йому свої бажання, нарешті, обговорити, які можуть бути взаємні спільні кроки, аби можна було разом Корпоративна культура - контрольная работа подолати конфлікт.

По-друге,прагнути такої згоди, яка б могла очень задовольняти інтереси кожної із сторін, при цьому вести розмови чи переговори без образ, тим більше без ультимативних вимог.

По-третє, користуватися очень об'єктивними і справедливими критеріями, показувати, що не бажаєте ущемити чи заперечити бажання напарника, але тим Корпоративна культура - контрольная работа часом переконати його, що існує межа поступок, за яку не можна відступити, не втративши власної гідності.

Є п'ять основних стилів розв'язання конфлікту, в базу яких покладена система, котру називають способом Томаса-Кілмана, розробленого ще в 1972 р.

Система дозволяє створити для кожної людини свій власний Корпоративна культура - контрольная работа стиль розв'язання конфлікту. Основні стилі поведінки в конфліктній ситуації пов'язані із спільним джерелом будь-якого конфлікту – розбіжністю інтересів двох чи кількох сторін.

Стиль поведінки в определенному конфлікті визначається тією мірою, якою індивід прагне задовольнити власні інтереси (діючи пасивно чи интенсивно) та інтереси іншої сторони (діючи спільно чи Корпоративна культура - контрольная работа індивідуально).

Кожна людина деякою мірою використовує всі ці стилі, але, звичайно, має пріоритетні. Крім того, деякі стилі можуть бути найефективнішими для розв'язання конфліктів певного типу.

Стиль конкуренції.

Він може бути ефективним тоді, если керівник наділений певною владою; знає, що його рішення чи підхід у даній ситуації правильний, і має Корпоративна культура - контрольная работа можливість наполягати на их.

Проте це не той стиль, який варто використовувати при особистих стосунках; якщо ви хочете ладити з людьми, то стиль конкуренції викликатиме в их відчуження.

Стиль уникнення.

Його можна використовувати тоді, если спірна неувязка не важлива вам, если ви не хочете витрачати сили на її розв'язання або Корпоративна культура - контрольная работа если відчуваєте, що перебуваєте у безнадійному стані.

Цей стиль також рекомендують у тих випадках, если ви відчуваєте для себя неправим і передчуваєте правоту іншої людини, або если ця людина надіелена більшою владою.

Стиль уникнення може стати придатним у спілкуванні із « тяжкою» людиною і в разі відсутності серйозних підстав отдалі Корпоративна культура - контрольная работа контактувати з нею.

Цей підхід може бути корисним також тоді, если прагнете прийняти рішення, але не знаєте, як вчинити, або прийняти це рішення одразу нема потреби. Він годиться також для тих випадків, если відчуваєте, що для правильного розв'язання непосредственної проблеми не володієте достатньою інформацією.

Дехто вважає стиль Корпоративна культура - контрольная работа уникнення « втечею» від заморочек і відповідальності, неефективним підходом до розв'язання конфлікту. Насправді ухилення або відстрочка можуть бути цілком придатною і конструктивною реакцією на конфлікт.

Стиль пристосування.

Його можна використати, если итог справи надзвичайно важливий для іншої людини і не суттєвий вам.

Цей стиль корисний також і в тих ситуаціях Корпоративна культура - контрольная работа, если ви не сможете отримати верх, оскільки інша людина надіелена більшою владою; таким чином ви ідете на поступки і погоджується з тим, чого хоче опонент.

Якщо відчуваєте, що поступаєтесь у чомусь важливому для для себя і відчуваєте в зв'язку з цим невдоволеність, то стиль пристосування у цьому випадку Корпоративна культура - контрольная работа неприйнятний.

Він може виявитися непридатним і в тій ситуації, если відчуваєте, що інша людина не збирається, в свою чергу, поступатися чимось або если ця людина не оцінить зробленого вами.

Цей стиль необхідно використовувати тоді, если ви відчуваєте, що, трохи поступившись, сможете вдатися до цієї стратегії, якщо на даний Корпоративна культура - контрольная работа момент потрібно пом'якшити ситуацію, а надалі повернетесь до цього питання і зможете відстояти свою позицію.

Стиль пристосування дещо нагадує стиль уникнення, оскільки його можна використати для отримання відстрочки у вирішенні проблеми. Проте основна відмінність полягає в тому, що ви дієте разом з іншою людиною; погоджуєтесь робити Корпоративна культура - контрольная работа те, чого хоче інший. Если ж застосовуєте стиль уникнення, ви не робите нічого для задоволення інтересів іншої людини, а просто відштовхуєте від для себя делему.

Стиль співробітництвавимагає певних зусиль.

Обидві сторони повинні затратити на це час, повинні вміти пояснити свої бажання, висловити свої потреби, вислухати один 1-го, а потім виробити альтернативні Корпоративна культура - контрольная работа варіанти розв'язання проблеми. Відсутність хоча б 1-го з цих елементів робить такий підхід неефективним.

Стиль співробітництва серед інших стилів є найважчим, зате він допомагає знайти рішення, яке найбільше задовольняє обидві сторони в складних конфліктних ситуаціях.

Стиль компромісу.

Компроміс досягається на більш поверховому рівні відносно співробітництва; індивід поступається у Корпоративна культура - контрольная работа чомусь, інша людина теж у чомусь поступається, і в итогі сторони зможуть дійти згоди.

Стиль компромісу найефективніший у тих випадках, если обидві сторони мають однакові бажання, вимоги, але знають, що тим часом це є для их нездійсненним.

Виходячи із важливості проблеми, можна обрати стратегію поведінки в конфліктній ситуації:

– знайти спосіб Корпоративна культура - контрольная работа уникнення конфлікту;

– розробити компромісне рішення;

– заспокоїтися і змиритися з тим, що хоче робити партнер;

– зачекати, щоб знайти підходяще вирішення;

– продовжувати робити те, що робите, поки не знайдеться спосіб підвищити комфортність іншої людини в цій ситуації [10, с. 262–274].

Висновки

У процесі виконання контрольної роботи було розглянуті такі питання:

– поняття корпоративної культури Корпоративна культура - контрольная работа;

– ділова етика секретаря;

– етика керівника і підлеглого;

– ділові подарунки і сувеніри;

– конфлікти та шляхи їх вирішення.

Актуальність даної теми велика, т.я. кожна фірма має свій стиль роботи, тому і свою культуру. На кожному підприємстві можуть виникнути конфліктні ситуації, які треба мати уникнути.

На основі вивченого матеріалу Корпоративна культура - контрольная работа ми дізналися про ділові подарунки і сувеніри, та етикет їх вручення.

Важливою темою роботи є ділова етика секретаря – «обличчя фірми».


Література

1. Блощииська В.А. Сучасне діло ведення Навч. посібник. – Івано-Франківськ: Інститут менеджменту та економіки, 2000. -270 с.

2. Вербіщька Т. С, Чіішікова В.П. Секретарська справа та сучасне справочинство.–Львів: Оріяна–Нова, 2001. – 392 с Корпоративна культура - контрольная работа.

3. Гордієнко.К.Д. Діловодство в боті секретаря. Практичний посібник.– К.: КНТ, 2006. – 280 с.

4. Задорожный Э.М, Задорожный С.Э. Работа секретаря-референта в зарубежных и совместных фирмах: Практическое пособие секретарю, бизнесмену, менеджеру. – К., 1994. -176 с.

5. Кондратюкова Л.К., Ткачева Л.Б., Акулина Т.В. Аннотирование и реферирование британской Корпоративна культура - контрольная работа научно-технической литературы: Учебное пособие. – Омск: Изд-во Ом. ГТУ, 2001. – 184 с.

6. Кульицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник.– К.: МАУП, 2002. -224 с.

7. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – К.: Знання, 2003. -459 с.

8. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. 2-ге вид. / Н.П. Осипова, В.Д Корпоративна культура - контрольная работа. Воднік, Г.П. Клімова та ін. За ред. професора Н.П. Осипової.– Х.: Одісей, 2006. – 144 с.

9. Палеха Ю. І. Іміджологія: Навчальний посібник / За заг. ред. 3.І. Тимошенко. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2005. – 324 с.

10. Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури: Навчальний посібник.–2-гс вид., доп Корпоративна культура - контрольная работа. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. – 337 с.

11. Палеха Юрій. Управлінське документування: Навчальний посібник: У 2 ч. 3-тє вид., доп. – К.: Вид-во Європейського ун-ту. 2003.

12. Слободянюк Н.Ю. Діловодство та управлінська документація: Навчальний посібник.–Вінниця: ВНТУ, 2004. – 80 с.

13. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури / НАН України. Національна Корпоративна культура - контрольная работа бібліотека України імені В. І. Вернадського.– К.: НБУВ, 2002. – 209 с.

14. Стенюков М.Б. Секретарское дело. –М.: Приор, 1996. -192 с.

15. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і переробл.–К.: Атіка, 2004. – 592 с.

16. Шейнов В.П. Секретар: секреты профессии. –М.: Ось– 89, 2005 – 208 с.

17. Шепель В.М. Имиджеология: Секреты личного Корпоративна культура - контрольная работа притягательности. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Культура и спорт; ЮНИТИ, 1997. –382 с.

18. Варенко В.М. Референтна справа. Навч. посібник – К., Кондор, 2008–212 с.korolevskie-tridcat-devyat-7-glava.html
korolevskij-san-i-aristokratiya.html
korolevstvo-gesse-vejmar.html